Ερώτηση 2

2. Τα προϊόντα σας δοκιμάζονται σε ζώα;

Η Fresh Line είναι ελληνική εταιρεία και ως εκ τούτου ακολουθεί τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα καλλυντικά .
Σχετικά με το animal testing θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι οι δοκιμές σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απαγορεύονται ήδη από το 2004 για τα καλλυντικά και από το 2009 για τα συστατικά των καλλυντικών. Από τον Μάρτιο του 2009 απαγορεύεται επίσης η διάθεση στην αγορά της ΕΕ καλλυντικών που περιέχουν συστατικά τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
Όμως η Fresh Line,  πέραν αυτών των διατάξεων  διαθέτει πιστοποιητικά για την κάθε α'ύλη που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της , ότι δεν δοκιμάστηκαν σε ζώα. Τα πιστοποιητικά αυτά συνοδεύουν το φάκελο του κάθε προϊόντος. 
Επίσης σύμφωνα με το νέο Cosmetic Regulatory θα απαγορεύεται να αναγράφεται το «against animal testing» σε προϊόντα που παρασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή. Εφόσον καμία χώρα –βάσει νόμου- στην Ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί να πραγματοποιήσει animal testing, η σήμανση είναι περιττή.