Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

 
Αν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους καθώς και όλες τις ενότητες στους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο κείμενο της σύμβασης εξ’ αποστάσεως πώλησης που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ μας. Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων, από εσάς.

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρχειοθετείται από την εταιρεία μας και είναι διαθέσιμη σε εσάς οποτεδήποτε μας το ζητήσετε.
Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.freshline.gr/ (στο εξής χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «FRESH FORMULA Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων», που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 1ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Κορωπίου – Μαρκόπουλου, με αριθμό τηλεφώνου: 210-6022242, αριθμό τηλεομοιοτυπίας: 210-6022343, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected], και ΑΦΜ: 999642365, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρία»).
Η εταιρεία μας νομίμως και αρμοδίως έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό  085835902000. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 Η εταιρεία μας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά ή η τιμή ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσου του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προβαλλόμενα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.
Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και πληρωμής, τα οποία υπολογίζονται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, σύμφωνα με την ενότητα Όροι Αποστολής και Όροι Πληρωμής.
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας δίνει την δυνατότητα να παραγγείλετε από τις παρακάτω χώρες: Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Ιρλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 Η εταιρεία μας θα ενημερώνει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που θα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δίπλα από το μη διαθέσιμο προϊόν. Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να σας ενημερώσει σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους σας) μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε, με ρητή δήλωσή σας, να ακυρώσετε το σύνολο της παραγγελίας ή να συναινέσετε σε εκτέλεση της παραγγελίας ως προς τα διαθέσιμα προϊόντα.