Επιστροφή Χρημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Θα προβούμε σε αντικατάσταση ή σε πλήρη επιστροφή χρημάτων μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 -  Ελαττωματικά προϊόντα σχετικά με προβλήματα ποιότητας.
 -  Παράδοση διαφορετικών προϊόντων από αυτά που έχουν παραγγελθεί
Παρακαλείστε να ενημερώσετε την εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, προκειμένου να προβεί σε ρυθμίσεις για την δωρεάν επιστροφή τους. 
Όλα τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση της εταιρείας: 
Fresh Line 1ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου, Κορωπίου - Μαρκοπούλου, 19400, Κορωπί, Αττική.
Παρακαλώ σημειώστε ότι (εκτός εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης όπως παραπάνω) δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές προϊόντων ή επιστροφές χρημάτων για τυχόν ανοιγμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα ή προϊόντα που δεν παρουσιάζουν ποιοτικά προβλήματα. Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης για ελάττωμα του προϊόντος ή την αποτυχία, οι αιτίες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, κακή χρήση του προϊόντος, κατάχρηση, τροποποίησης του προϊόντος, την επιλογή ακατάλληλου προϊόντος, μη-συμμορφούμενο με τυχόν κώδικες, ή εσφαλμένη εφαρμογή.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν παραληφθεί από εσάς για οποιοδήποτε λόγο θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα σας επιστραφεί το ποσό των εξόδων αποστολής της παραγγελίας σε εσάς . Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εκ νέου την παραγγελία, αλλά θα χρεωθείτε επιπροσθέτως των εξόδων αποστολής της.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, αν διαπιστώσετε ότι το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-6022242 για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων. Επίσης, δεχόμαστε επιστροφές εάν γίνει παράδοση διαφορετικών προϊόντων από αυτά που έχουν παραγγελθεί. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές προϊόντων ή επιστροφές χρημάτων για τυχόν ανοιγμένα προϊόντα.